KAFFA as | Enebakkveien 117 | 0680 Oslo | +47 22 19 20 90 | post@kaffa.no

 Velkommen til KAFFA !

God kaffe er best.
På KAFFA er vi overbevist om at opplevelsen av hvordan noe smaker, inkludert opplevelsen av god kaffe, avhenger av hva man vet om det man smaker.

Det hjelper med kunnskap, og det er det vi vil formidle på disse sidene. Folkeopplysning om kaffe og propaganda for KAFFA.


Smak er ikke noe man bare har, ei heller kun en privat sak.
Smak er noe som utvikles ved et sensorisk og intellektuelt arbeid. Smak er dannelse.

  - fritt fra Smakens Fysiologi av Brillat-Savarin, Paris 1826